Kakor och Personuppgifter

Kakor (Cookies) är textinformation som läses in i datorns minne eller läggs ner som en fil i din webbläsare. Svensk lag kräver att vi informerar om vilka kakor som används samt deras syfte.

Kakor på vår webbplats

Den typ av kakor som vi använder på vår webbplats är:

Sessions-kaka: Håller reda på om du är inloggad på vår webbplats samt för att anpassa innehållet på webbplatsen baserat på dina tidigare gjorda val.

Statistik-kaka: Används för att mäta trafik och surfbeteenden, t.ex. om man besökt vår webbplats tidigare eller inte och skapa förståelse över hur enskilda besökare använder vår webbplats

Stänga av kakor

Om du inte vill acceptera att din dator tar emot och lagrar kakor så kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsareläsare. Tänk på att om du stänger av kakor så kan din upplevelse av vår webbplats försämras.

Du hittar utförliga beskrivningar om hur du går till väga för att stänga av kakor här.

Personuppgifter

De personuppgifter som samlas in på webbplatsen används för att fullgöra kundrelationer, analys och/eller marknadsföring och kommer ALDRIG att delas med tredje part. Du kan närsomhelst kontakta info@jekkosverige.se för att se vilken information som finns lagrad samt begära att bli borttagen ur databasen.

JANUARI 2018